Είστε εδώ

Σολωμός Διονύσιος, «[Για κοίτα κει χάσμα σεισμού βαθιά στον τοίχο πέρα]», Φιλόλογος, τχ. 128 (Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2007), σ. 241