Είστε εδώ

Ελύτης Οδυσσέας, «[Απόσπασμα από τα Ανοιχτά χαρτιά του Οδ. Ελύτη για τις δυνατότητες της γλώσσας]», Φιλόλογος, τχ. 128 (Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2007), σ. 187