Είστε εδώ

Σολωμός Διονύσιος, «[Απόσπασμα από τους Στοχασμούς του ποιητή του Δ. Σολωμού για τη γλώσσα]», Φιλόλογος, τχ. 127 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2007), σ. 48