Είστε εδώ

Σολωμός Διονύσιος, «[Απόσπασμα από τους Στοχασμούς του ποιητή του Δ. Σολωμού για την έννοια της ιδέας]», Φιλόλογος, τχ. 127 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2007), σ. 20