Είστε εδώ

Κουτσούρης Αρχέλαος, «Νεκρολογία. Αιμίλιος Δαραβίγκας (1932-2006)», Φιλόλογος, τχ. 125 (Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2006), σ. 477-478