Είστε εδώ

Σερέφας Σάκης, «Η Θεσσαλονίκη στα ποιήματα των ξένων», Φιλόλογος, τχ. 125 (Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2006), σ. 365-374