Είστε εδώ

Πολίτης Φώτος, «Επεισοδιακή λογοτεχνία και συνολική σύλληψη ζωής (Πρωία, 17 Ιουν. 1931)», Φιλόλογος, τχ. 125 (Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2006), σ. 349-353