Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Θέσεις και σημειώματα. Απιστία. Η Θέτις, ο Αχιλλέας και ο Απόλλων ήτοι ο Κρόνος τρώει τα παιδιά του. Ομολογία παιδείας (Όπου τελειώνουν οι στεριές, τα πέλαγα αρχινάνε)», Φιλόλογος, τχ. 125 (Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2006), σ. 323-324