Είστε εδώ

Ιωάννου Γιώργος, «Το λειρί του πετεινού», Φιλόλογος, τχ. 124 (Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2006), σ. 289-292