Είστε εδώ

Ιωάννου Γιώργος, «Η πρωτεύουσα των προσφύγων», Φιλόλογος, τχ. 124 (Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2006), σ. 259-271