Είστε εδώ

Κωτόπουλος Τριαντάφυλλος Η., «Οι Εβραίοι ήρωες στο κειμενικό σύμπαν του Γ. Ιωάννου», Φιλόλογος, τχ. 124 (Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2006), σ. 233-240