Είστε εδώ

Σπυρόπουλος Ηλίας Σ., «Γιώργος Ιωάννου. Ένας λογοτέχνης στην εκπαίδευση», Φιλόλογος, τχ. 124 (Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2006), σ. 203-219