Είστε εδώ

Κόκορης Δημήτρης, «Πτυχές της ποίησης του Γιώργου Ιωάννου», Φιλόλογος, τχ. 124 (Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2006), σ. 195-200