Είστε εδώ

Αράγης Γιώργος, «Το λογοτεχνικό πεζογραφικό έργο του Γιώργου Ιωάννου», Φιλόλογος, τχ. 124 (Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2006), σ. 183-192