Είστε εδώ

Λουκάς Στέλιος, «Μαρτυρίες για το Γιώργο Ιωάννου», Φιλόλογος, τχ. 124 (Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2006), σ. 179-181