Είστε εδώ

Σαρρηγιάννης Θ.Δ., «Είκοσι χρόνια απουσίας: Ιωάννου Γεώργιος, Γυμνασιάρχης Καρλοβασίου Σάμου», Φιλόλογος, τχ. 124 (Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2006), σ. 175-178