Είστε εδώ

Ιωάννου Γιώργος, «Θέσεις και σημειώματα. Αντί προλόγου. [Απόσπασμα από το Εις εαυτόν του Γ. Ιωάννου]», Φιλόλογος, τχ. 124 (Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2006), σ. 163