Είστε εδώ

Κριαράς Εμμανουήλ, «Ο γιατρός Φώτης Φωτιάδης, 1849-1936, πρόδρομος του εκπαιδευτικού δημοτικισμού (1995)», Φιλόλογος, τχ. 123 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2006), σ. 129-139