Είστε εδώ

Κριαράς Εμμανουήλ, «Ο Ελευθέριος Βενιζέλος και η δημοτική γλώσσα (1982)», Φιλόλογος, τχ. 123 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2006), σ. 83-104