Είστε εδώ

Κριαράς Εμμανουήλ, «Θέσεις και σημειώματα. Από τα μέτωπα των αναμνήσεων. Οι μαγκουροφόροι και ο άγιος της ελληνικής γλωσσολογίας», Φιλόλογος, τχ. 123 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2006), σ. 7