Είστε εδώ

Λυπουρλής Δημήτρης Δ., «Νεκρολογία. Αγαπητός Γ. Τσοπανάκης (1908-2005)», Φιλόλογος, τχ. 122 (Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2005), σ. 633-637