Είστε εδώ

Τσαρή Αθανασία, «Η δράση του Συλλόγου. Περιπλάνηση του Φιλολόγου στο χώρο και στον πολιτισμό της αρχαίας και βυζαντινής Πελοποννήσου», Φιλόλογος, τχ. 122 (Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2005), σ. 621-632