Είστε εδώ

Ιακώβ Δανιήλ Ι., «Το σπίτι του ποιητή και ο θρήνος. Μια ερμηνευτική αναψηλάφηση του απ. 150 της Σαπφούς ου γάρ θέμις εν μοισοπόλων <δόμω>/θρήνον έμμεν' <…> ού κ' άμμι πρέπει τάδε», Φιλόλογος, τχ. 122 (Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2005), σ. 555-558