Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Θέσεις και σημειώματα. Το μηδέν και το άριστα. Το άριστα», Φιλόλογος, τχ. 122 (Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2005), σ. 484