Είστε εδώ

«Νέα βιβλία από τις εκδόσεις Μεταίχμιο», Φιλόλογος, τχ. 120 (Ιούνιος-Ιούλιος-Αύγουστος 2005), σ. 319