Είστε εδώ

Σεφέρης Γιώργος, «[Βουλιάζει όποιος σηκώνει τις μεγάλες πέτρες·]», Φιλόλογος, τχ. 120 (Ιούνιος-Ιούλιος-Αύγουστος 2005), σ. 304