Είστε εδώ

Σμοκοβίτης Αθανάσιος, «Απόψεις και απόψεις. Αυτές κι αν δεν είναι απόψεις. Οι φυλές των Πανεπιστημιακών. University Studio Press», Φιλόλογος, τχ. 120 (Ιούνιος-Ιούλιος-Αύγουστος 2005), σ. 181-184