Είστε εδώ

Γενική Συνέλευση Τμήματος Φιλολογίας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, «Θέσεις και σημειώματα. Και μη χειρότερα…», Φιλόλογος, τχ. 120 (Ιούνιος-Ιούλιος-Αύγουστος 2005), σ. 174-175