Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Θέσεις και σημειώματα. Ο παραλυτικός και ο άγγελος Κυρίου στην κολυμβήθρα Βηθεσδά. Πολικός οι εξετάσεις. Γηγενής και επείσακτη αξιολόγηση», Φιλόλογος, τχ. 120 (Ιούνιος-Ιούλιος-Αύγουστος 2005), σ. 169-171