Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Θέσεις και σημειώματα. Ο παραλυτικός και ο άγγελος Κυρίου στην κολυμβήθρα Βηθεσδά», Φιλόλογος, τχ. 120 (Ιούνιος-Ιούλιος-Αύγουστος 2005), σ. 163-164