Είστε εδώ

Καζάζης Ιωάννης Ν., «Βιβλιοπαρουσιάσεις. Αρχή σοφίας ονομάτων επίσκεψις. Νίκος Α. Παπαδόπουλος, Ομηρικό Ονοματολόγιο. Λεξικό όλων των κυρίων ονομάτων της Ιλιάδας και της Οδύσσειας (Θεοί, θεότητες, άνθρωποι, χώρες, λαοί, πόλεις, βουνά, ποτάμια, λίμνες κ.ά.) Με 19 γενεαλογικούς πίνακες, Κυρομάνος, Θεσσαλονίκη, 2004, σσ. 231», Φιλόλογος, τχ. 119 (Άνοιξη 2005), σ. 143-148