Είστε εδώ

Θεοτοκάς Γιώργος, «[Απόσπασμα από την Πνευματική πορεία του Γ. Θεοτοκά για το ύφος]», Φιλόλογος, τχ. 119 (Άνοιξη 2005), σ. 118