Είστε εδώ

Dorfmüller-Karpusa Käthi,Dorfmüller Th., «Άρθρα. Η μεταφορική γλώσσα του Ηράκλειτου», Φιλόλογος, τχ. 119 (Άνοιξη 2005), σ. 101-109