Είστε εδώ

Σεφέρης Γιώργος, «[Απόσπασμα από τις Δοκιμές του Γ. Σεφέρη για το ύφος]», Φιλόλογος, τχ. 119 (Άνοιξη 2005), σ. 52