Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Θέσεις και σημειώματα. Η σύνοδος των Πρυτάνεων και το εξεταστικό σύστημα πρόσβασης στα πανεπιστήμια. Σταχυολογούμε απόψεις και προτείνουμε λύσεις. Τι προτείνουν οι Πανεπιστημιακοί», Φιλόλογος, τχ. 119 (Άνοιξη 2005), σ. 14-16