Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Θέσεις και σημειώματα. Στον αστερισμό του άδικου λόγου. Τα αυτονόητα και τα ξαφνιάσματα», Φιλόλογος, τχ. 119 (Άνοιξη 2005), σ. 3-4