Είστε εδώ

Χρηστοβασίλης Χρήστος, «[Απόσπασμα από τα Διηγήματα του μικρού σκολειού του Χ. Χρηστοβασίλη]», Φιλόλογος, τχ. 117 (Φθινόπωρο 2004), σ. 470