Είστε εδώ

Μανιός Δημήτρης Ν., «Απόψεις και απόψεις. Πανελλαδικές εξετάσεις: Έγκυροι Παραλογισμοί. Το σχολείο καλλιεργεί σοφίσματα;», Φιλόλογος, τχ. 117 (Φθινόπωρο 2004), σ. 345-347