Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Θέσεις και σημειώματα. Ο δρόμος του ελληνικού λόγου», Φιλόλογος, τχ. 117 (Φθινόπωρο 2004), σ. 333