Είστε εδώ

Tagore Rabindranath, «[Ρήσεις του R. Tagore]», Φιλόλογος, τχ. 116 (Καλοκαίρι 2004), σ. 318