Είστε εδώ

Μαρκόπουλος Θανάσης Ε., «Άρθρα. Τα Εγκάρδια περάσματα στην ποίηση του Ανέστη Ευαγγέλου», Φιλόλογος, τχ. 116 (Καλοκαίρι 2004), σ. 277-285