Είστε εδώ

Κομμητάς Στέφανος, «[Απόσπασμα από Αλφαβητάριο του 1827]», Φιλόλογος, τχ. 116 (Καλοκαίρι 2004), σ. 274