Είστε εδώ

Μήττα Δήμητρα, «Απόψεις και απόψεις. Το αχρηστευμένο Λύκειο», Φιλόλογος, τχ. 116 (Καλοκαίρι 2004), σ. 189-190