Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Θέσεις και σημειώματα. Η πολιτισμένη χριστιανική Δύση (Αγγλία και Αμερική) ελευθερώνει και εκπολιτίζει τη βάρβαρη μουσουλμανική Ανατολή», Φιλόλογος, τχ. 116 (Καλοκαίρι 2004), σ. 181-185