Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Θέσεις και σημειώματα. Α. Δράξασθαι παιδείας… (Αφιέρωμα στη νέα ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας)», Φιλόλογος, τχ. 116 (Καλοκαίρι 2004), σ. 163-165