Είστε εδώ

Σιστάκου Εβίνα, «Βιβλιοπαρουσιάσεις. Ομήρου Ιλιάδα», Φιλόλογος, τχ. 115 (Άνοιξη 2004), σ. 143-145