Είστε εδώ

Αφθονίδης Παντελής, «Απόψεις και απόψεις. Η προοπτική της Ευρώπης», Φιλόλογος, τχ. 115 (Άνοιξη 2004), σ. 19-20