Είστε εδώ

Πόλκας Λάμπρος, «Άρθρα. Ο άρχοντας των δαχτυλιδιών στο Θησαυρό της Ελληνικής Γλώσσας (TLG)», Φιλόλογος, τχ. 114 (Χειμώνας 2004), σ. 672-686