Είστε εδώ

Κόκορης Δημήτρης, «Άρθρα. Δείγματα αυτοκριτικής αστοχίας: Καβάφης, Σεφέρης, Τσίρκας», Φιλόλογος, τχ. 114 (Χειμώνας 2004), σ. 618-625