Είστε εδώ

Θέμελης Γιώργος, «Άρθρα. Κ.Π. Καβάφης», Φιλόλογος, τχ. 114 (Χειμώνας 2004), σ. 564-592